Utbildning, MÅL

 • Att veta Europa genom att förstå dess institutioner, internationella organisationer, dess geopolitiska
 • Förstå grunderna i arbetslagen: original anställningsavtal varaktighet, yrkesinspektion, sociala risker ...
 • Att veta genomföra en rekrytering
 • Kontroll av personalledning: individuell förvaltning, kollektiv, social revision, löner, inkomster
 • Nämligen att införa och övervaka personal utvärderingsverktyg
 • Att veta yrkesutbildning och GPEC (hantering av jobb och färdigheter)
 • Vet och hålla koll sociala frågor (yrkesmedicin, social trygghet ...)
 • Lär dig att skapa ett scorekort och kommunicera internt

En HANDEL

 • utbildning Officer
 • HR Advisor
 • Intern Communications Manager
 • Ansvarig för personaladministration
 • Förvaltning som ansvarar för Human Resources
 • pERSONALCHEF

KURSPLAN

praktik:

 • Praktik av 6 till 12 veckor eller företagstilldelning
 • Eller tutored projektet
 • Eller växling (kontakta oss)

främmande språk :

 • En obligatorisk språk
 • 2 fler språk valfri

PRAKTISK INFORMATION

Villkor för etablering:

 • Nivå Bac +2, 120 hp
 • Diplom eller BTS, DUT eller annan erkänd certifiering nivå Bac 2
 • 1 eller motsvarande och yrkeserfarenhet inom Human Resources

tentor: Flera sessioner per år anordnas avstånd

Från Utgångsnivå bac 3

informations Diploma : Titel eduktiv Group Dubbel möjliga bildnings DEES med en examen i kombination FEDE * Bachelor

Program undervisas på:
 • Franska

Se 17 fler kurser från INEAD »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Öppen registrering
Duration
1 år
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum