Java fundamenta

Infopulse University Ukraine

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Java fundamenta

Infopulse University Ukraine

Denna kurs är lärarledd-nätet. Det är inte som video föreläsning och automatiska uppgifter resultat kontroller. Du kommer att kommunicera med tränare och han kommer att besvara dina frågor och kommer att rätta till sina misstag.

Var säker på att du har åtminstone B2 nivå i engelska för att delta denna kurs

Kursplan

Introduktion till Java

 • Applikationsområden. Java-plattformen. Dragen av Java. Java Virtual Machine. Java Development Kit. Java Runtime Environment. Kompilera och köra program från kommandoraden.
 • Integrated Development Environment (IDE). Översikt över populära utvecklingsmiljöer.
 • Perspektiv att använda och utveckling av programmeringsspråket Java

Arbeta med Eclipse IDE

 • Ladda ner och installera Eclipse. Inrätta en arbetsyta. Konfigurera Java i Eclipse. Översikt över Eclipse arbetsmiljö. Konceptet för projektet.
 • Skapande och kör en enkel Java-program i Eclipse.
 • Översikt över program felsökning. Diagnostisera problem. Begreppet onåbar kod. Felsökningsprogram i Eclipse.

Den grundläggande syntax Java

 • datatyper. Primitiva datatyper. Referensdatatyper. Konvertera numeriska typer. Typ gjutning.
 • Variabler. Initierar variabler. Konstanter. Modifierings final.
 • Operationer. Aritmetiska operationer. Ökning och minskning operationer. Relations verksamhet. Logiska operationer. Bitvisa operationer. Matematiska funktioner (klass Math). Prioritet.
 • Kontrollutförare. If-sats och dess former. Kapslade IFS. Switch operatör. Block och lokala variabler. Bryta operatör. Ternär operator.
 • Loopar operatörer. Begreppet slinga tillstånd och avsluta. Medan slinga. Gör-while. För loop. Kapslade slingor. Fortsätter operatören. Retur operatör.
 • Arrayer. Begreppet arrayen. Deklaration, skapa och initiera matriser. Ändra storlek på matris. Flerdimensionella arrayer.
 • Metoder. Konceptet av metoden. Metod signatur och metod kroppen. Metod samtal. Skicka parametrar till metoden. Returvärde. Överbelastning metoder. Rekursiva metoder. Metoder med varierande antal parametrar.
 • Arbeta med strängar. Klass String och dess metoder. String och String klasser. Konvertera siffror till strängar och tillbaka.

Grunderna i objektorienterad programmering

 • Begreppet abstraktion. Principerna för objektorienterad programmering: arv, inkapsling, polymorfism.
 • Begreppet klass. Konceptet av objektet. Relationer mellan klasser. Skapa objekt. Ny operatör. Klassmetoder. Åtkomst modifierare. Nyckelordet static.
 • Wrapper klasser av primitiva typer (paket java.lang). Autoboxing och uppackning värden.
 • Konstruktörer. Fält initiering regler. Överbelastade konstruktörer. Sökord här. Nyckelordet super.
 • Skapa egna klasser. Klass arv. Abstrakta klasser.

Enums

 • Begreppet enum. Skapande av uppräkningstyper. Skriva anpassade enums med konstruktörer och metoder.

Grafikanvändargränssnittskomponenter

 • Allmän information om AWT och Swing bibliotek. Paketet javax.swing. • Frame Creation. Placering och storlek på ramen. Egenskaper hos ramen.
 • Begreppet layout och användargränssnitt kontroller. Lägga visuella komponenter för att rama in. Visuella komponenter händelser hantering.
 • WindowBuilder plugin.

Paket och arkiv i Java

 • Paket. Import klasser. Placera klasser till paket. Att skapa en JAR-fil.

Praktiska uppgifter naturligtvis: Praktiska övningar består av att lösa ett antal pedagogiska uppgifter som syftar till att behärska grundläggande Java programmeringskunskaper, samt det slutliga projektet - att skapa en skiss GUI ansökan.

För att kunna framgångsrikt delta i våra utbildningar man måste ha B2 nivå i engelska åtminstone.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
Heltid
Price
Pris
- 15 sessioner, 2 timmar, 2 gånger i veckan
Information
Deadline
Locations
Ukraina - Kyiv, Kyiv City
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Ukraina - Kyiv, Kyiv City
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan