Läs den officiella beskrivningen

Vad är syftet med den här kursen?

Med fokus på tjänsteleverans komponenterna i ramverket ITIL kommer ITIL® SD kursen introducera studenterna till begreppen bakom leverans av tjänster och ge dem de kunskaper och färdigheter de behöver för att bygga och driftsätta IT-tjänster som uppfyller verkliga behov.

  • Den ITIL® tolkning av tjänstedesign och hur dessa tjänster passar in i resten av ITIL® biblioteket.
  • Principerna bästa praxis bakom utforma en tjänst som stödjer andra delar av ramen ITIL® och möter affärsbehov.
  • De processer som behöver ingå i en ny servicedesign, inklusive SLA: s, händelseutlösare och de utmaningar och risker som måste åtgärdas innan driftsättning.
  • Med hjälp av teknik för att hjälpa till med IT-servicedesign och leverans.
  • Roller, ansvar och mänskliga resurser som krävs för att förvalta en tjänst leveransprocessen.
  • Implementera en ny tjänst leveransprocessen och hur man bedömer en prestation och ROI.

Vem är det avsett för?

Kursen är för IT-driftschefer, service desk chefer, konsulter och yrkesverksamma som är involverade i tillhandahållandet av tjänster. Efter avslutad kommer de att kunna höja kvaliteten och effektiviteten i deras erbjudande.

Krav

För att ta SD examen måste du ha klarat ITIL® Foundation Examination. Det finns inga förutsättningar för att ta kursen men vi rekommenderar att du har goda kunskaper i service management och har tagit ITIL® Foundation kursen.

Vad markerar denna kurs isär?

När du har klarat SD examen du kommer att kunna fungera i roller som en Service Design Manager service ägare, teknisk analytiker och Enterprise Architect. Kursen räknas som tre av de nödvändiga 17 poäng för att gå vidare till Managing Across the Lifecycle kurs som leder till titeln "ITIL® Expert".

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Program undervisas på:
Engelska

Se 173 fler kurser från E-Careers »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
12 månader
Deltid
Pris
395 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum