Läs den officiella beskrivningen

Vad är syftet med den här kursen?

Den ITIL® Operational Support and Analysis kurs kommer att hjälpa eleverna att behärska de principer som ingår för att bättre analysera och genomföra insatser för att möta företagens behov av sina brukare, utan att påverka andra affärsfrågor negativt.

  • Planera och genomföra en cykel av åtgärder för att hantera systemet och organisationshändelser.
  • Använda förplanerade svar att serva incidenter i syfte att minimera negativa effekter och leverera tillfredsställande resultat.
  • En accesshanteringsprocess som skyddar den interna datasäkerhet.
  • Hur man ska möta kraven från brukare utan att kompromissa med andra verksamheter och ge resultat enligt avtalade servicenivåer.
  • Skrivbord verktyg och tekniker som används för att registrera incidenter, önskemål och händelser och komma överens avtal lämpliga servicenivå.
  • De funktioner och roller som krävs för att bygga en robust operativt stöd och analys service och för att stödja var och en av de tidigare definierade processer.
  • Användningen av teknik för att förbättra och stödja OSA ramar och processer.

Vem är det avsett för?

Kursen är för alla som har ITIL Foundation Qualification och vill främja deras förståelse av ramverket ITIL®. Kursen är idealisk för IT-personal som ansvarar för konfigurationshantering, drift och tillgänglighet. Roller som normalt skulle falla under denna kategori skulle vara konfigurations chefer, IT verksamhetschefer eller tillgänglighet chefer.

Krav

För att ta Operational Support and Analysis examen måste du ha klarat ITIL® Foundation Examination. Det finns inga förutsättningar för att ta kursen men vi rekommenderar att du har goda kunskaper i service management och har tagit ITIL® Foundation kursen.

Vad markerar denna kurs isär?

När Operational Support and Analysis examen har passerats kommer du att kunna fungera tillförlitligt i roller inklusive databasadministratör, nätverksstöd, Configuration Manager och tillgänglighet manager. Kursen räknas som fyra av de nödvändiga 17 poäng för att gå vidare till Managing Across the Lifecycle kurs som leder till titeln "ITIL® Expert".

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Program undervisas på:
Engelska

Se 173 fler kurser från E-Careers »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
12 månader
Deltid
Pris
395 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum