Syftet med forskarutbildningen TEATRISKA STUDIER är den vetenskapliga specialiseringen och forskningen inom ämnesområdet teaterstudier, med specialisering i följande tre riktningar: (1) Överlevnad av gammalt drama, (2) Teaterutbildning, och (3) Hypocrisy och riktning. För mer information se avsnittet "Programstruktur" nedan).

Vem är intresserad av forskarutbildningen Teaterstudier?

Graduate Program Theatrical Studies adresserar bland annat:

 • Utbildningsavdelningar av teoretiska studier,
 • Graduate philological avdelningar,
 • Utbildningsavdelningar av utländsk litteratur,
 • Kandidater från pedagogiska avdelningar,
 • Utbildningsavdelningar inom social, ekonomisk och besläktad vetenskap,
 • Kandidater från alla specialiteter vars ämne undervisas i gymnasiet,
 • Skådespelare och personer i teatern med universitetsexamen.

En ansökan kan lämnas av alla innehavare av examen från något erkänt högre utbildningsinstitut. Se avsnittet "Förutsättningar" nedan.

Vad kan jag göra med en master i teaterstudier?

 • Du kan arbeta på tv eller radio som vetenskaplig konsult för teatraliska och kulturella sändningar.
 • Du kan arbeta på utbildnings- och kulturdepartementet, kommuner eller kulturföreningar med ansvar för teatraliska och kulturella evenemang.
 • Du kan arbeta som teaterkritiker i den dagliga och periodiska pressen.
 • Du kan arbeta som dramatiker (ansvarig för analys av teatral text under förberedelsen av showen) eller som en person som ansvarar för konstnärlig programmering.
 • Om du är en lärare kan du berika utbildningsakten med teatraliska tekniker som gör lektionen mer kreativ eller i samarbete med dina elever kan du höja verk av den gamla och nya dramaturgin.
 • Om du har erfarenhet av företagsledning kan du arbeta med förvaltning och marknadsföring av kulturprodukter.

Programmets struktur

Studenter som väljer Masters utan en doktorsavhandling, måste delta i tre tematiska moduler:

 • MSc50 Teater- och dramatikhistoria
 • DSpace51 Theatre of Theatre
 • IPS62 Uppförandekod och riktning

Studenter väljer sedan, enligt deras preferens, den 4: e klassen. antingen (1) CSF60 Överlevnad av gammalt drama eller (2) CSF61 Teatralisk utbildning.

Studenter som väljer en master med en doktorsavhandling krävs för att delta i två tematiska moduler:

 • MSc50 Teater- och dramatikhistoria
 • DSpace51 Theatre of Theatre

Studenter som väljer en kandidatexamen med en doktorsavhandling måste då välja som 3: e grad. en av de tre (CSF60, 61, 63), som motsvarar de tre riktningarna för forskarutbildningen:

 • Överlevnad av den forntida drama (CSF60), som motsvarar den homonyma riktningen
 • Teatralisk utbildning (CSF61), som motsvarar den homonyma riktningen •
 • Teaterpraxis - Apperance and Directional Applications (CSF63), vilket motsvarar riktning av skådespel och riktning.

Förutsatt att för inskrivning i en tematisk enhet med en kod på 60, ​​krävs att studenten eller studenten har lyckats slutföra minst en av de två obligatoriska tematiska modulerna (CSF50 och / eller CSF51).

Slutligen ska studenter som väljer en MA med en doktorandavhandling enligt TE. Specialister som har valt att utarbeta en doktorsavhandling på 12 000 till 15 000 ord i ett ämne relaterat till ämnet för deras specialisering.

Förkunskapskrav

För att komma in på forskarutbildningen är det nödvändigt att ha examen från en erkänd universitetsinstitution. Förutom att studera alla läroplaner på Cyperns öppna universitet, med tanke på distansundervisning, är förkunskapen om datorer och möjligheten att använda e-post och Internet.

Kandidaterna bör dessutom ha god kunskap om det engelska språket så att de utan svårighet kan komma åt den engelskspråkiga litteraturen. Observera att en viktig del av läroplanen och de vetenskapliga handböckerna som används i teatralstudiet är på engelska.

tillämpningar

Ansökan om tillträde till läsåret 2017-2018 kan lämnas senast den 5 september 2017 via APKY: s webbplats på https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Program undervisas på:
Grekisk

Se 22 fler kurser från Open University Of Cyprus »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Duration
2 år
Deltid
Heltid
Pris
5,400 EUR
Genom ämnesenhet
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum