Läs den officiella beskrivningen

Under de senaste decennierna, är betydelsen av översättning och tolkning i vårt samhälle uppfattas tydligare än tidigare. Detta fenomen har åtföljts av en växande efterfrågan på personal och genomförande av utbildningsprogram för översättare och tolkar vid universitet. Men dessa program behöver ett komplement till forskarutbildning som förbereder de studerande och doktorander (i översättning och tolkning eller liknande material) för forskning. Därför det övergripande målet för denna herre är att utbilda forskare och forskare inom översättningsvetenskap veta de senaste teoretiska bidrag, de kan tillämpa sina dokumentära resurser och ny teknik för forskning i översättning och de vet att deras kompetensområden.

  • Samordning: Esther Monzó Nebot. Institutionen för översättning och kommunikation. UJI.
  • Omfattning: 60 högskolepoäng
  • Varaktighet: ett läsår (oktober 2017 / September 2018)
  • Erbjudandet avstånd (oktober 2017 / September 2018)
  • Undervisningsspråket: Spanska
  • Pris: avvaktan publikationen (2016: 46,20 € / kredit)
Program undervisas på:
Spansk

Se 6 fler kurser från Jaume I University (Universitat Jaume I) »

Denna kurs är Online
Startdatum
Sept. 2019
Duration
1 år
Deltid
Heltid
Pris
46 EUR
- kredit
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019