Forskarutbildning sciences: musikpedagogik - Avstånd

University of Nicosia

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Forskarutbildning sciences: musikpedagogik - Avstånd

University of Nicosia

 • Studier Varaktighet (år): 1,5 år
 • Studie Titel: Läro Studies: Music Education (MED, 3 terminer)
 • Titel Studies Nivå: Master (2: a cykeln Studies)
 • Undervisningsspråk: grekiska
 • Process Studies: Avstånd
 • Minimi Poäng: 30
 • Europeiska minimi Poäng (ECTS): 90

Programbeskrivning

ändamål

Syftet med programmet är tvåfaldig. Å ena sidan, hjälpa eleven att förvärva djupa kunskaper inom området specialisering genom (a) övervakning av utbildningar i en avancerad nivå, (b) studera relevant litteratur, och (c) interaktion med fakulteten och andra studenter. Å andra sidan syftar programmet till att främja forskning färdigheter genom (a) övervakning av specifika kvantitativa och kvalitativa forskarkurser, (b) småskaliga undersökningar i de olika kurserna och / eller utarbeta Examensarbete, och (c) deltagande i seminarier / konferenser för forskningsinnehållet. I allmänhet är det övergripande syftet med programmet för att hjälpa eleven att bli en självständig tänkare och forskare pedagog.

mål

 1. Förbereda utbildning systemansvariga med fördjupade kunskaper i musik och musikpedagogik och didaktik.
 2. För att analysera de filosofiska, sociologiska och psykologiska dimensioner av utbildning och förstår deras betydelse för en effektiv undervisning och lärande i musik.
 3. Att förvärva specialiserade kunskaper, metoder och strategier som hjälper dem att förnya inom musik och deras undervisning.
 4. Förvärva kunskaper för att hantera praktiska aspekterna av undervisning i musik och design pedagogiska insatser för effektiv lösning av problemen i olika sammanhang.
 5. Välj och producera läromedel baserade på aktuella trender i undervisningen musik, förbättra och utveckla musikaliska kreativitet studenter.
 6. För att övervaka utvecklingen av modern forskning inom undervisning i musik och bekanta sig med nödvändig forskning och metodverktyg.

karriärmöjligheter

Utexaminerade av programmet har följande alternativ:

 1. Att söka en administrativ ställning på skolnivå (t.ex. Manager, Assistant Manager) och / eller ministeriet för utbildning och kultur (t.ex. Inspector).
 2. Att arbeta som lärare vid pedagogiska Institute.
 3. Förstå akademisk position vid en högskola.

Tillgång till ytterligare studier

Utexaminerade av programmet kan bedriva forskarutbildning.

studieresultat

 1. Fördjupa Baslitteratur av riktning.
 2. Förstå grundläggande begrepp, principer och modeller av riktning och som valt att överföra denna kunskap till skolsammanhang.
 3. Kritiskt granska forskningsresultat i riktning och deras konsekvenser för de problem som skolenheten och utbildningssystemet.
 4. Att identifiera problem i forskarskolan enhetsnivå och systemet och planerar att ta itu med dem.
 5. Kritiskt analysera pedagogiska problem genom att undersöka sociologiska, psykologiska och filosofiska dimensioner och planera åtgärder för att ta itu med dem.
 6. Antag ledarroller i samband med den riktning att förbättra befintliga metoder eller införande av nya rutiner.
 7. För att bidra till att modernisera praxis i riktning, t.ex. skola administration, undervisningskvalitet, inkluderande undervisning.
 8. Applicera kunskaper som förvärvats för att hantera vardagliga problem, t.ex. utvärdera studenter / system / program, planering och beslutsfattande, kommunikation med interna och externa målgrupper, coachning, utbildning och utveckling.
 9. Utnyttja humankapital i innovation och införande av nya metoder och procedurer.
 10. Att agera som agenter för förändring och innovation och stödja förbättringsarbete.
Denna skola erbjuder program i:
 • Grekisk
University of Nicosia

Senast uppdaterad September 25, 2017
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Varaktighet
3 terminer
Deltid
Heltid
Price
Pris
13,590 EUR
Information
Deadline
Kontakta skolan
Locations
Cypern - Nicosia, Nicosia
Startdatum : Sept. 2018
Sista anmälningsdag Kontakta skolan
Slutdatum Kontakta skolan
Dates
Sept. 2018
Cypern - Nicosia, Nicosia
Sista anmälningsdag Kontakta skolan
Slutdatum Kontakta skolan