Målet för Graduate Certificate i Human Resource Management är att ge handläggare och utövare som har en kandidatexamen möjlighet att lära sig de verktyg och tekniker som används för att uppnå och säkerställa kvalitet personalutveckling och administration.

Fokus kommer att ligga på att presentera de analytiska verktyg och metoder för hantering som möjliggör mänskliga resurser administratörer och personal att analysera, bedöma och förbättra personalförvaltningen leverans, arbetsgivare och anställd tillfredsställelse, ansvarsskyldighet och processer inom organisationen som garanterar kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Intyget består av en serie av fyra graduate-nivå poängskurser utformad för att ge akademiker med nuvarande praxis i branschen, ledarskap och metoder för hantering i att analysera, utveckla och styra kompetent personal på arbetsplatsen.

Detta intyg program har godkänts för 60 timmar omcertifiering kredit för PHR och SPHR omcertifiering genom Human Resource Certification Institute (HRCI).

Eleverna måste ha en kandidatexamen från en ackrediterad institution.

Se 5 fler kurser från TUI University - College of Business Administration »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Sep 2019
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum