Målet för Graduate Certificate i Strategiskt Ledarskap är att ge arbetsledare, chefer, chefer och praktiker ledare på alla nivåer som har en kandidatexamen möjlighet att behärska avancerade begrepp och metoder som gör det möjligt för dem att tillhandahålla överlägsen ledarskap i alla typer av organisationer och på alla nivåer, oavsett deras individuella specialiteter i ledning eller yrken.

Tyngdpunkten ligger på de strategiska snarare än taktiska, och innefattar både den teoretiska grunden, samt tillämpningen av dessa teorier till verkliga situationer.

Intyget består av en serie av fyra graduate-nivå poängskurser utformad för att ge akademiker med banbrytande metoder baserade på forskning bekräftade i praktiken i alla typer av organisationer och branscher.

Eleverna måste ha en kandidatexamen från en ackrediterad institution.

Se 5 fler kurser från TUI University - College of Business Administration »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Sep 2019
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum