Den europeiska MASTER riktar sig främst till elever som har avslutat ett diplom II (fack 3) inom områdena human resource management, psykologi, sociologi eller arbetsrätt.

Två specialmoduler erbjuds till studenter som kommer att kunna specialisera sig på det andra året av europeiska Master:

 • Special Utbildning,
 • Special Rekrytering.

Din profil

Fakulteten för lyssnande, dialog och kontakt, har en verklig kultur av företaget och dess verksamhet, ska organiseras.

Följande kompetenser:

 • Hantera konflikter med fackföreningar
 • Human Resources Management i ett bolag
 • Hantering av processer relaterade till Human Resources
 • Förmåga att projicera förhandling, förvaltning och beaktandet av ekonomiska, normativa och lagstiftnings faktorer
 • Förmåga att ansvar i organisationer
 • Genomförande av konfliktförebyggande enheter

Programstruktur

Human Resources Management - Master I

 • UC 4/5 - Företag, konkurrens och Europa
 • UC B4 - Europeiska Living Language
 • UC D 41,1 Rätts Miljö
 • Arbetsrätt
 • Introduktion till bolagsrätten
 • UC D 41.2 Human Resource Management
 • Ekonomisk förvaltning av ett projekt
 • Ledningsgrupp
 • Practice of human resource management
 • D42 CPU eller Professional Mission Projekt:
 • Mission: Praktik eller anställning.

Human Resources Management - Master II

 • UC B5 - Europeiska Living Language
 • UC D51 - HR Strategier
 • Internationell mobilitet
 • Intern kommunikation
 • Personaladministration och ersättningspolicy, Introduktion till arbete psykologi och ergonomi
 • UC D52 - Special Utbildning
 • Träning eller rekrytering
 • UCD 53 - Professionell uppsats

Träning

En provanställning varar 6 till 12 veckor är uppnåeligt, men inte obligatoriskt. Kandidater som inte har förmågan att utföra enentreprise praktik kan stödja deras minne på teoretiskt arbete. I detta fall är det minnesprojekt bestäms med hänsyn din lärare.

Alumni vittnesbörd:

tem rh
Program undervisas på:
 • Franska

Se 17 fler kurser från Ecole Supérieure Ouverte à Distance »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Öppen registrering
Duration
2 år
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum