Read the Official Description

Doktorand i utbildning i högre utbildning

Ed.D. i högre utbildning med en koncentration i högskolestyrelsen eller högskoleverket är det enda övervägande online-programmet tillgängligt inom Texas offentliga universitet i programområdet högre utbildning. Texas Tech gör det möjligt att fortsätta din utbildning, oavsett var "här" är.

Programöversikt

 • 60 hp över magisterexamen
 • Förkunskaper: Kandidatexamen, magisterexamen och minst tre års heltid yrkeserfarenhet i antingen en offentlig eller privat tvåårig eller fyraårig högre utbildningsanstalt eller statligt eller federalt utbildningsorgan med högre utbildning. Sökande måste visa en tydlig koppling till högre utbildning. Yrkeserfarenhet definieras som att ha en mellannivåadministratörsställning (miniminivå av samordnare eller specialist) eller högre i en institution eller byrå för högre utbildning. Adjungerande undervisning och arbete som student när du söker en examen utgör inte professionell, heltidserfarenhet. Heltidsfakultetspositioner utgör yrkeserfarenhet.

Levereringsmetoder

Detta program kräver ett blandat leveransformat. Majoriteten av kursen avslutas online, men studenterna är skyldiga att delta i en årlig intensiv session på campus under den första hela veckan (måndag - fredag) i sommar 1-sessionen för varje av de tre första åren av programmet.

Ansökningsprocess

Tidsfristen för inlämning av studentansökningar är den 1 mars. Sökande bör börja ansökan flera månader före denna tidsfrist för att tillåta tid att samla in de nödvändiga materialen och skicka dem till forskarskolan och utbildningsskolan.

1. Ansök på Texas Tech Universitys forskarskola som doktorand. När du väljer en större måste du vara medveten om att det finns flera poster för varje och det är viktigt att du väljer den post som anger en onlineleveransmetod.

 • Slutför Graduate Admissions Application.
  • $ 60 första ansökningsavgift eller $ 50 för varje efterföljande ansökan (inklusive ändringar av inmatningsdatum, tillägg / ändra programförfrågningar eller återtagningsförfrågningar).
  • Inlämning av Graduate Records Exam (GRE) poäng krävs efter 1 september 2013. Internationella studenter måste lämna in ett prov på engelska som ett utländsk språk (TOEFL) poäng.

2. Högskoleutbildningskrav - Högskoleutbildningen kommer att kräva CV, tre rekommendationsbrev, ansökningsansökan och svar på fyra skriftliga instruktioner.

3. Efter godkännande till forskarskolan och utbildningsskolan kommer du att arbeta med en fakultetsrådgivare för att utveckla en examensplan.

Antagningskriterier

Följande är antagningskriterierna som ska beaktas för online Ed.D. program och garanterar inte automatiskt antagning till doktorandprogrammet i utbildningsskolan.

 • En magisterexamen i någon disciplin från ett ackrediterat offentligt eller privat universitet med en kumulativ GPA på 3,0 eller högre.
 • Minst tre (3) års heltid yrkeserfarenhet i antingen en offentlig eller privat tvåårig eller fyraårig högre utbildningsanstalt eller statligt eller federalt utbildningsorgan med högre utbildning eller någon annan organisation med tydlig koppling till högre utbildning . Yrkeserfarenhet definieras som att ha en mellannivåadministratörsställning (miniminivå av samordnare eller specialist) eller högre i en institution eller byrå för högre utbildning. Adjungerande undervisning och arbete som student när du söker en examen utgör inte professionell, heltidserfarenhet. Heltidsfakultetspositioner utgör yrkeserfarenhet.
 • Ett tydligt åtagande att gå in i administrativa led av 2- eller 4-åriga högskolor eller universitetsprofessor i högskolestyrelsen.
 • Bevis på potentiellt bidrag till forskning, undervisning eller ledarskap i högre utbildning som dokumenterat med tre referensbrev från fakulteten eller administratörer i 2- eller 4-åriga högskolor.
 • Företräde kommer att ges till sökande som planerar att tjäna i delstaten Texas.
Program taught in:
Engelska
Texas Tech University Worldwide eLearning

See 65 more programs offered by Texas Tech University Worldwide eLearning »

Last updated April 24, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum