Diplom i vård och omsorg

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

75% rabatt på alla kurser med koden SA75

Översikt

Vår nya och spännande kurs för hälso- och sjukvårdsutbildning har utformats speciellt för de studenter som är intresserade av eller som arbetar inom hälso- och socialvården.

Hälsa och social omsorg omfattar ett brett utbud av tjänster och nedskärningar inom alla sektorer, inklusive offentliga, privata och frivilliga. Det omfattar tjänster inom sjukhus, kliniker, vårdhem, medicinsk och tandläkare, akuttjänster, kompletterande medicin och mycket mer.

Vår hälso- och sjukvårdskurs är den perfekta kursen för alla som söker karriär inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta inkluderar jobb som omvårdnad, socialarbetare och andra typer av vårdpersonal.

Kursen täcker viktiga aspekter av fältet för att förbereda dig tillräckligt för att arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn eller för att förbättra ditt förtroende och färdigheter inom din befintliga roll.

Kursplan

 • Lektion 1: Främja kommunikation inom hälso-, socialvård eller barns och ungdomars inställningar

Enheten utforskar den centrala betydelsen av kommunikation i sådana inställningar och sätt att möta individuella behov och preferenser i kommunikationen. Den behandlar också frågor om sekretess.

 • Lektion 2: Engagera sig i personlig utveckling inom hälso-, socialvård eller barns och ungdomars inställningar

Enheten introducerar begreppen personlig utveckling och reflekterande praxis som är grundläggande för sådana roller och sätt att genomföra dessa.

 • Lektion 3: Främja jämlikhet och inkludering i hälso-, socialvård eller barns och ungdomars inställningar

Enheten introducerar begreppen jämlikhet, mångfald och integration som är grundläggande för sådana roller.

 • Lektion 4: Principer för genomförande av omsorgstjänst inom hälso-, socialvård eller barns och ungdomars inställningar

Enheten introducerar sätt att ta itu med dilemman, konflikterna eller klagomål som kan uppstå där vården är skyldig

 • Lektion 5: Principer för skydd och skydd i vård och omsorg

Denna enhet introducerar det viktiga området för att skydda individer från missbruk. Det identifierar olika typer av missbruk och de tecken och symtom som kan indikera missbruk förekommer. Den betraktar när individer kan vara särskilt utsatta för missbruk och vad en elev måste göra om missbruk misstänks eller påstås.

 • Lektion 6: Hälso- och socialvårdsarbetarens roll

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå karaktären av arbetsrelationer, arbeta på sätt som är överens med arbetsgivaren och arbeta i partnerskap med andra.

 • Lektion 7: Främja person-centrerad tillvägagångssätt inom hälso- och socialvård

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra och främja personcentrerad tillvägagångssätt.

 • Lektion 8: Främja och genomföra hälsa och säkerhet i vård och omsorg

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att främja och genomföra hälsa och säkerhet i sin arbetsinställning.

 • Lektion 9: Främja god praxis vid hantering av information inom hälso- och socialvård

Denna enhet täcker de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra och främja god praxis vid inspelning, delning, lagring och tillgång till information.

 • Lektion 10: Ge stöd för att upprätthålla och utveckla färdigheter för vardagen

Enheten ger eleven den kunskap och färdigheter som krävs för att arbeta med individer för att behålla, återfå och utveckla färdigheter för vardagen.

 • Lektion 11: Underlätta inlärnings- och utvecklingsaktiviteter för att möta individuella behov och preferenser

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att stödja individer att planera, delta i och utvärdera inlärnings- eller utvecklingsaktiviteter.

 • Lektion 12: Stöd enskilda för att få tillgång till och använda tjänster och faciliteter

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att stödja individer att välja, använda och granska tjänster och faciliteter.

 • Lektion 13: Underlätta personcentrerad bedömning, planering, genomförande och granskning

Denna enhet ger eleven de kunskaper och färdigheter som krävs för att underlätta personcentrerad bedömning, planering, genomförande och granskning.

 • Lektion 14: Stödpersoner med specifika kommunikationsbehov

Denna enhet ger eleven den kunskap och färdigheter som behandlar personlig interaktion och användningen av speciella metoder och hjälpmedel för att främja kommunikation.

 • Lektion 15: Stöd användning av medicinering i sociala vårdinställningar

Denna enhet bedömer stöd för användning av medicinering i sociala omsorgsinställningar. Den täcker breda typer, klassificeringar och former av medicinering samt säker hantering och lagring. Den behandlar praktiskt stöd för användning av medicinering som återspeglar principer och värderingar för socialvård och inkluderar behovet av noggrann inspelning och rapportering.

Ackreditering

Denna kurs har ackrediterats av Online Academies . Efter avslutad kurs kommer du att kunna ladda ner eller skriva ut en PDF av ditt Online Academies diplom (var vänlig notera: du får också möjlighet att få en kopia av intyget som skrivs ut och skickats ut till dig för en liten extra kostnad). Om du vill se ett prov av examensbeviset, klicka här

bedömning

I slutet av varje modul finns det en multipelvalsbedömning. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg de viktigaste punkterna i lektionen och fungera som en kontroll om att du har behållit den väsentliga kunskapen och förståelsen för den specifika sektionen. Resultaten kan ses omedelbart och du kan korrigera felaktiga svar. När resultatet är tillfredsställande kan du gå vidare till nästa modul.

Kursutfall

När du väl har avslutat alla moduler för din kurs kommer du att bli tilldelad: Ett Diplom utfärdat av Online Academies

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Are you looking to enrol in a course to enhance your career, improve some aspect of your home life or develop a new interest? Then you will enjoy and greatly benefit from this Fast Track method of stu ... Läs mer

Are you looking to enrol in a course to enhance your career, improve some aspect of your home life or develop a new interest? Then you will enjoy and greatly benefit from this Fast Track method of study that is available across a comprehensive selection of courses. Läs mindre
Gå till skolans webbplats