Detta är ett internetbaserat distansprogram där du lär dig hur du analyserar och modellerar rumsfenomen, med fokus på naturresurser, med hjälp av GIS (Geographic Information Systems) och fjärranalys. Syftet är att erbjuda dig en flexibel och omfattande utbildning inom GIS, fjärranalys och miljömodellering. Alla kurser tillhandahålls via Internet, inklusive text-, ljud- och videoföreläsningar, e-postkontakt, forum och Skype-korrespondens med specialiserad akademisk personal. Du kan anta de inlärningsmetoder som fungerar bäst för dig och välja din egen studiehastighet för en viss termin. Kursen erbjuder praktisk träning med hjälp av aktuell programvara och ger möjlighet att uppnå djup teoretisk förståelse samt utmärkta tekniska färdigheter, t.ex. GIS, fjärranalys, rumsplanering, SDI, databashantering, kartografi och miljömodellering. . Programmet löper 22 månader och lärs av världsklassfakulteter i Sverige ( Lund University ) och Nederländerna (University of Twente).

Programmoduler / kurser

Programmet startar med 1,5 terminer (45 hp) av obligatoriska kurser : GIS (15 hp), Remote Sensing (10 hp), Naturresurshantering (15 hp) och GIS och Statistik (5 hp). Detta följs av 35 högskolepoäng specialisering, där studenten kan välja mellan ett stort antal tekniska och tillämpade kurser.

Exempel på valfria kurser är databaser, klimatförändringar, systemanalys, GIS, öppen källkod, GIS och turism, EIA / SEA, ekosystemmodellering, pythonprogrammering, SDI, livsmedelssäkerhet, internet-GIS, hydrologisk modellering, kol och klimat.

Programmet slutar med två obligatoriska kurser inom Forskningsmetod och Förslagskommunikation samt ett 30-poängs magisterexamenprojekt (avhandling).

En kurskalender med kursstruktur och moduler finns på hemsidan www.igeon.eu

Karriärmöjligheter

Efter avslutad kurs har du fått teoretisk och praktisk kunskap om planering, genomförande och hantering av GIS och fjärranalys inom olika discipliner, med fokus på naturresurser. Dessa färdigheter är mycket användbara inom alla områden som berör rumsliga fenomen, såsom natur- och samhällsvetenskap, medicin, teknik, hydrologi, jordbruk, skogsbruk, försvar, globala förändringar och fysisk planering av lokala, regionala och nationella system.

Läs mer om programmet på www.lunduniversity.lu.se/gis

Varför Lund University ?

Lund University grundades 1666 och är ett av Nordeuropas äldsta, bredaste och finaste universitet. Universitetet är bland världens 100 största universitet i QS World University Rankings 2019 och är det första valet för internationella studenter att komma till Sverige - ett av världens mest innovativa, hållbara och demokratiska länder.

Om du vill börja bygga ditt internationella nätverk i en global klassrumsinställning, är Lund University ett bra alternativ. Upplev ett annat sätt att lära sig i ett land som rankas som ett av de bästa i världen för att tillhandahålla högre utbildning. Grupparbete och informella lärar-studentrelationer underlättar fördjupning.

Universitetet ligger i Lund, en charmig och kompakt universitetsstad i södra Sverige, bara 35 minuter från Köpenhamns flygplats i Danmark. Staden är känd för sitt livliga studentliv och är också hem för många världsledande forskningsanläggningar och internationella företag.

Läs mer om Lund University på www.lunduniversity.lu.se

Program undervisas på:
Engelska
Lund University
Senast uppdaterad February 11, 2019
Denna kurs är Internet
Startdatum
Sep 2019
Duration
2 år
Deltid
Heltid
Pris
Kontakta skolan
Deadline
Kontakta skolan
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Kontakta skolan
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan
Slutdatum
Kontakta skolan