Syftet med forskarutbildningen Business Administration (MBA) Det är att förbereda och stärka företagsledare och organisationer genom förvärvet av specialiserad kunskap och organisatoriska och ledningskompetens, så att de effektivt kan möta de nya moderna internationaliserade marknadsdata.

Programmet utvecklas och ständigt berikas med nya vetenskapliga teorier och metoder och trender inom området ledning, för att förbättra möjligheten för studenter att tillämpa metoder och verktyg för dataanalys och beslutsfattande i alla affärsmiljö.

Programmets struktur

Framgångsrikt slutförande och examination fyra (4) temaenheterna och förbereda examensarbete som leder till magisterexamen i Business Administration (MBA).

Studenterna, under överinseende och vägledning av sina lärare uppmanas att varje TS att dra upp till fyra inlämningsuppgifter och vid behov höja betyg, att rätten att delta i tentamen.

ämnen

  • SFC 50 - Organisation och ledning
  • SFC 51 - Ekonomi och redovisning
  • SFC 60 - Ledarskap och beslutsfattande
  • SFC 61 - Marknadsföring
  • Examensarbete

ämnen år Obligatorisk / valfri förutsättningar TS Syn krävs TS timmar ECTS
MDE50 organisation och ledning 1 obligatoriskt 600-720 24
MDE51 Finance and Accounting 1 obligatoriskt MDE50 600-720 24
MDE701A Examensarbete I 1 obligatoriskt MVA50, MVA51 300-360 12
MDE701V Examensarbete II 2 obligatoriskt MDE50, MDE51 MDE701A 300-360 12
MDE60 Ledarskap och beslutsfattande 2 obligatoriskt MDE50 600-720 24
MDE61 Marketing 2 obligatoriskt MDE50, MDE51 600-720 24
totalt 3000-3600 120

Behörighetskrav krav~~POS=HEADCOMP

För tillträde till forskarutbildning Business Administration (MBA) är nödvändig examen från ett erkänt universitet.

Anm. Det är önskvärt att de sökande studenter att ha minst tre års relevant arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i det engelska språket som en del av den valfria undervisning i programmaterialet är på engelska.

tillämpningar

Ansökan om antagning läsåret 2017-2018 kan lämnas in av intressenter från 6 juli till September 5, 2017, vid 11:00 Ansökningar endast elektroniskt via universitetets webbplats, på följande länk https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
Program undervisas på:
  • Engelska
  • Grekisk

Se 22 fler kurser från Open University Of Cyprus »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Duration
2 år
Deltid
Heltid
Pris
5,400 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum