Läs den officiella beskrivningen

Vad är syftet med den här kursen?

Genom att fylla i denna kurs kommer du att behärska avancerade principer för ekonomistyrning och utrusta dig med kunskapen att göra långsiktiga strategiska ekonomiska beslut.

E3 - Strategic Management

 • Studenterna kommer att lära sig att formulera och genomföra långsiktiga strategi, att skapa visionen för långsiktig, hållbar framgång. Detta innebär:
 • Definiera affärsidé, mål och intressenter, och utför en position Revision och Corporate bedömning.
 • Inklusive bolagsstyrning Corporate Social Responsibility och etik i affärsstrategin.
 • Genomföra Change Management processer, och med hjälp av strategisk Performance Measurement att bedöma framgång.

P3 - Riskhantering

 • Studenterna kommer att lära sig att identifiera och minska riskerna som ställer den långsiktiga strategi i fara, genom att använda beprövade metoder, processer och interna kontrollsystem för att informera kassaflöde och kapital investeringsbeslut:
 • Implementera ledning styrsystem för att bättre utnyttja de mänskliga resurserna, och att skapa en ram mot vilken granska.
 • Revision interna processer och datasystem.
 • Hantering av finansiella risker inklusive valutakursförändringar och ränteförändringar.

F3 - finansiella strategi

 • Slutligen delegater kommer att titta på att anpassa den finansiella strategin med bredare affärsmål, och utveckla den kompetens som krävs för att värdera investeringsmöjligheter inklusive värderingen av företagsenheter för fusioner, förvärv och avyttringar:
 • Planering, prognostisering och säkringsredovisning för att bättre hantera företagets ekonomi.
 • Beräkna kostnaden för kapital och kapitalstruktur, och prissättningen Capital Asset modellen (CAPM).
 • Utföra en noggrann företagsvärdering.
 • Genomför omorganisation som en del av en fusion eller konsolidering.
 • Korrekt diskontering utländska kassaflöden.

Vem är det avsett för?

Denna kurs kommer att gynna ledande ekonomer som vill förbättra sin förståelse av långsiktiga hantering redovisningsprinciper. Det skulle också gynna erfarna ekonomer som vill tjäna en globalt erkänd ekonomistyrning kompetens och hjälpa till att definiera sin affärsstrategi.

Krav

Eleverna måste ha först uppnått Cima operativa och ledningsnivå kvalifikationer innan de kan uppnå CIMA Yrkesställning.

Vad markerar denna kurs isär?

Som en kvalificerad ekonomichef du kan förvänta dig att tjäna en lön runt £ 37K med ytterligare möjligheter som leder till styrekonom, finansdirektör och ekonomichef.

Källa: PayScale

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Program undervisas på:
Engelska

Se 173 fler kurser från E-Careers »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
Pris
350 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum