Läs den officiella beskrivningen

Vad är syftet med den här kursen?

Cima Professional - strategisk nivå (E3) examen är en av tre moduler som utgör den strategiska nivån av certifikatet. Syftet med E3 kursen är att utöka dina kunskaper och färdigheter så att du kan utforma och genomföra strategier som kan förbättra prestandan hos ett företag.

  • Läs mer om hur yttre faktorer, inklusive intressenter, samhälle, leverantörer och kunder kan påverka en organisations strategi.
  • Förstå konsekvenserna av datasystem för en organisation, inklusive IT och Internet.
  • Komma till rätta med de viktigaste delarna i förändringsarbetet, så att du kan hjälpa till att råda en organisation på hur man ska hantera motstånd mot förändring och vad som kan utlösa förändringar i första hand.
  • Lär dig att ge råd om, rekommendera och genomföra ett förändringsprogram och lära ledningens roll i förändringsarbetet.
  • Förstå och utvärdera processen för strategiutveckling, inklusive strategiformulering, de olika strategiska alternativ, de olika organisationsstrukturer och den roll som styrelseledamöter i processen.
  • Utvärdera de olika verktyg och tekniker, kvalitativa och kvantitativa, som används inom strategi utvecklingsprocesser, inklusive trendanalys, systemmodellering och Delphi-metoden.
  • Få insikt i lämpliga metoder för kontroll och kunna rekommendera dem i enlighet med strategin genomförs.
  • Lär dig att rekommendera lösningar på problemen inom förvaltningssituationer prestanda och kunna utvärdera alternativa modeller för performance management, såsom balanserade styrkort.
  • Öka din rådgivning kunskaper och lära sig att kompetent rekommendera ändringar i datasystemen när en organisations strategi skulle ha nytta av förändringen.

Vem är det avsett för?

Denna kurs är en värdefull resurs för alla som studerar mot CIMA Professional Chartered Management Accounting examen, eller alla företag professionell för att få färdigheter i företagsstrategi.

Krav

Eleverna måste ha först uppnått Cima operativa och ledningsnivå kvalifikationer innan de kan uppnå CIMA Yrkesställning.

Vad markerar denna kurs isär?

Som en kvalificerad ekonomichef du kan förvänta dig att tjäna en lön runt £ 37K med ytterligare möjligheter som leder till styrekonom, finansdirektör och ekonomichef.

Källa: PayScale

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Program undervisas på:
Engelska

Se 173 fler kurser från E-Careers »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
Pris
150 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum