Bachelor i grundskoleutbildning - distansutbildning

Allmänt

Programbeskrivning

 • Varaktighet (år): 4
 • Kvalificerad utmärkelse: Kandidatexamen i grundskolan
 • Kvalificeringsnivå: 1: a cykeln (kandidatexamen)
 • Undervisningsspråk: grekiska
 • Studierätt: Distansutbildning
 • Minsta ECTS-poäng: 240

Profil för programmet

Programmets allmänna syfte är att förbereda grundlärare som undervisar barn mellan 6 och 12 år. Det innebär att kandidatläraren ska förvärva den nödvändiga kunskapen, färdigheter och attityder som gör att han / hon kan organisera en lärmiljö som kommer att främja barnens kognitiva utveckling såväl som deras sociala, emotionella och moraliska utveckling. Både kursinnehåll och metodik syftar till att bilda en reflekterande lärare, en lärare som kan ompröva och utvärdera sina / hans beslut och har möjlighet och förmåga till korrigerande åtgärder.

Karriärmöjligheter

Kandidater från grundutbildningsprogrammet är anställda i offentliga och privata grundskolor, antingen som deltid eller heltidslärare. Andra alternativ inkluderar anställning av andra utbildnings- eller barnomsorgsorganisationer, forskningscentra eller icke-statliga organisationer.

Tillgång till vidare studier

Kandidater från programmet kan accepteras till avancerad nivå (Master's Degree).

bedömning

Kursbedömning består vanligtvis av en omfattande tentamen och kontinuerlig bedömning. Kontinuerlig bedömning kan inkludera bland annat midterms, projekt och deltagande i klassen. Brevkvaliteter beräknas utifrån vikten av tentamen och den kontinuerliga bedömningen och de faktiska numeriska poäng som erhållits i dessa två bedömningskomponenter. Baserat på kursens betyg beräknas studentens betygsnivåvärde (GPA) och kumulativt poängmedelvärde (CPA).

Graduation Requirements

Studenten måste slutföra 240 högskolepoäng och alla programkrav. Ett minimum kumulativt betygsgenomsnitt (CPA) på 2,0 krävs. Således, även om en "D" är en PASS-klass, krävs en genomsnittsklass av "C" för att uppnå en CPA på 2,0.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Identifiera skolans roll i det moderna samhället och särskilt dess uppdrag att främja demokratiska värderingar, samarbete och ömsesidig förståelse, interkulturalism och aktivt medborgarskap.
 2. Använder de grundläggande begreppen och principerna för utbildningsvetenskap och den faktiska lärarutövningen.
 3. Granska grunden för pedagogisk teori och praktik, genom historiska, filosofiska, psykologiska och sociologiska förhållningssätt.
 4. Identifiera och använda de nödvändiga lärandekunskaperna för effektiv planering och undervisning.
 5. Identifiera och använda undervisningskompetenser som gör det möjligt för dem att underlätta deras elevernas kritiska tänkande, aktivt lärande och kreativitet.
 6. Utveckla och genomföra kompetens och attityder för kompetens och livslångt lärande.
 7. Funktion som medel för social förändring och förbättring inom de utbildningsinstitutioner som de kommer att arbeta med.
Senast uppdaterad Nov 2018

Om skolan

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Läs mindre
Nicosia , Aten + 1 Mer Mindre