Read the Official Description

Kurs Introduktion

The Bachelor of Commerce i Human Resource Management är en grundutbildning examen som ger en översikt över förvaltningspraxis i ett nationellt och internationellt sammanhang. Programmet syftar till att utveckla begreppsförståelse, syntes och tillämpning av ledningen och förvaltningen teori för studenter som vill gå vidare i ledande karriär. Vidare syftar det till att ge kvalificerade studenter med de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att fungera effektivt i en Human Resource Management roll samt med en lämplig kunskapsbas som förberedelse för vidare lärande. En examen i Human Resource Management förbereder framgångsrika eleven att skriva in ett brett spektrum av yrken, bland annat Human Resource Manager, Human Resource Consultant, Industri Relations Manager och arbetsmarknadsrelationer konsult.

Förutsättning (n):

Nationella senior certifikat med minst kandidatexamen införsel eller relevant NQF4 examen eller motsvarande; "A" eller "O" nivå certifikat.

Utfall

Efter avslutad examen kommer utexaminerade kunna:

 • Tillämpa grundläggande principer personalledning i en arbetsbaserad sammanhang.
 • Utnyttja teknik för att kommunicera effektivt.
 • Genomför grundforskning.
 • Hantera information i en företagsledning sammanhang.
 • Visa färdigheter i skriftlig kommunikation, planering, beslutsfattande och samarbete.
 • Visning i fördjupad kunskap om human resource management.

Programstruktur

Minimilängden på detta program är tre år.

År 1

 • Företagsledning 101
 • economics
 • Affärskommunikation
 • Företagsledning 102
 • Statistik
 • AFFÄRSBOKFÖRING

År 2

 • Handelsrätt
 • Rekrytering, Urval och Talent Management
 • Prestanda och kompensationshantering
 • Human Resource Information Systems
 • Labour Relations
 • Träning och utveckling

År 3

 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Contemporary Human Resource Management
 • Strategisk human resource management
 • INTERNATIONAL Human Resource Management
 • Organisationspsykologi
Program taught in:
Engelska

See 2 more programs offered by Regent Business School »

Denna kurs är Online
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum