Bachelor International Management

Allmänt

Programbeskrivning

Världen blir alltmer internationell: sociala medier, Instagram och Snapchat bidrar till att sprida trender och information internationellt på bara några sekunder och förändrar marknadsföringen av stora internationella varumärken. Att rekrytera anställda från hela världen, men även sända medarbetare utomlands, är en av de största utmaningarna företagen står inför. Stora företag och medelstora företag växer alltmer globalt, och kraven på internationell försörjningskedjestyrning växer också.

För att överleva framgångsrikt i denna marknadsmiljö behövs fler och fler yrkesverksamma som inte bara brinner för att arbeta för stora företag utan också ger internationell framsyn och känslighet för interkulturellt samarbete. Vi förbereder dig för branschen inom distansutbildning International Management på IUBH genom att integrera de senaste trenderna och den aktuella utvecklingen.

läsperiod

 • Studietid: 36 månader
 • Olika tidsmodeller möjliga
 • Studiestart möjligt när som helst
inträde
(Teknisk) Abitur eller ämnesrelaterad behörighet till universitetets ingång
Utan Abitur:
 • Mastercertifikat eller avancerad utbildning
 • Åtminstone två års yrkesutbildning följt av minst 3 års yrkeserfarenhet (heltid)
ackreditering
AR-tätning, ZFU (godkännandenummer: 1104519)

Kursinnehåll

I kursen International Management Distans Learning får du de viktigaste grunderna samt alla interkulturella färdigheter som är avgörande i branschen. Förutom ämnena marknadsföring och personalhantering inkluderar läroplanen även aktuella trender och utveckling inom digitaliseringsområdet. Kursen skiljer sig från klassisk företagsadministration genom det starka internationella fokuset i de enskilda modulerna.
Vårt kandidatprogram är modulärt, vilket innebär att du studerar med ämnesområden som är indelade i så kallade "moduler". Inom dessa moduler finns det ibland en introduktionskurs och en fördjupningskurs som systematiskt förbereder dig för genomförandet av denna modul. Inom modulerna får du ECTS-poäng (European Credit Transfer System) för varje framgångsrik avslutning, som dokumenterar din prestanda. Dessa ECTS-poäng är internationellt jämförbara och givetvis erkända.

specialisering

Under femte och sjätte terminen väljer du dina inriktningar på 30 ECTS. Du kan kombinera specialiseringar från alla områden som du vill.
Några exempel på specialiseringar är:

 • Avancerat ledarskap
 • Internationell medieindustri
 • Offentlig diplomati och PR
 • Online och Social Media Marketing
 • Mångfald och rådgivning
 • Internationell transport.

Ackrediterad examen

Alla nuvarande kurser på IUBH är ackrediterade av FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation).
Ackreditering beviljas endast om innehållet och strukturen i ett studieprogram uppfyller alla kvalitativa krav.

FIBAA är en typ av TÜV för akademisk utbildning som kontrollerar kvaliteten på kandidatexamen och masterkurser på uppdrag av ackrediteringsrådet. Ackrediteringen förnyas vart femte (första ackreditering) eller sju (re-ackreditering) år - en garanti för kvaliteten på vår undervisning.
FIBAA tilldelar sitt premiumsäl för kurser av exceptionell kvalitet. Fem kurser på IUBH har redan tilldelats detta speciella sigill. IUBH är ett av de ledande universiteten i Tyskland med fem eller fler premiumsälar.

Din framtida karriär inom International Management

Med din kandidatexamen i Internationell distansutbildning är dörrarna till ledningen i alla branscher öppna för dig. Många kandidater arbetar för medelstora eller industriella företag. Företagsexperter med mediekompetens är extremt efterfrågade, eftersom digital förändring formar produktions- och försäljningsprocesserna inte bara i marknadsföring. Om du också är intresserad av andra kulturer och marknader över hela världen har du de bästa karriärmöjligheterna i exportorienterade företag. Du kan hitta typiska positioner inom områdena projektledning, konsultation, internationell e-handel, men också inom forskning.

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

Mit unserem IUBH Fernstudium bieten wir Studierenden die Möglichkeit, sich flexibel und praxisorientiert auf ihren Karrierestart vorzubereiten.

Mit unserem IUBH Fernstudium bieten wir Studierenden die Möglichkeit, sich flexibel und praxisorientiert auf ihren Karrierestart vorzubereiten. Läs mindre