Bachelor Health Management

Allmänt

Programbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsmarknaden förändras: digitaliseringen av medicinsk vård, nya tjänster och ökad medvetenhet om hälsa bland befolkningen kräver innovativa, tvärvetenskapliga och helhetssyn. Samtidigt växer effektivitetstrycket. Därför behövs experter som förutom branschspecifik teknisk och metodisk kunskap också har affärs- och sociala färdigheter.

Målet med distansutbildningskursen inom hälsohantering är att utbilda specialister och juniorchefer på grundval av de senaste resultaten för att forma denna förändring. Du kommer att utbildas för det administrativa området inom öppenvårds-, öppenvårds- och halvinpatientanläggningar på sjukhus samt inom staten och folkhälsosektorn.

Uppdaterat innehåll
För att alltid kunna ge dig den senaste kunskapen och det bästa inlärningsinnehållet kontrollerar vi regelbundet alla moduler i våra utbildningsprogram för relevans och relevans i praktiken. Ta reda på mer och klicka igenom den nya läroplanen nu!

läsperiod

  • Studietid: 36 månader
  • Olika tidsmodeller möjliga
  • Studiestart möjligt när som helst
inträde
(Teknisk) Abitur eller ämnesrelaterad behörighet till universitetets ingång
Utan Abitur:
  • Mastercertifikat eller avancerad utbildning
  • Åtminstone två års yrkesutbildning följt av minst 3 års yrkeserfarenhet (heltid)
ackreditering
AR-tätning, ZFU (godkännandenummer 158514)

Kursinnehåll

Hantering av distansundervisning förbereder dig för en karriär inom det administrativa området för sjukhus, vårdhem eller folkhälsovårdsadministration. För detta får du grundläggande kunskaper och branschspecifik kunskap. Förutom att fördjupa din kunskap om hälsovetenskapliga ämnen är fokus på att utveckla dina ledningsförmågor. Dessutom utbildar du dina mjuka färdigheter och kompetenser som kvalificerar dig för framtida uppgifter som team, avdelning eller affärschef.

Vårt kandidatprogram är modulärt, vilket innebär att du studerar med ämnesområden som är indelade i så kallade "moduler". Inom dessa moduler finns en introduktionskurs och en fördjupningskurs, som systematiskt förbereder dig för genomförandet av denna modul. Inom modulerna får du ECTS-poäng (European Credit Transfer System) för varje framgångsrik avslutning, som dokumenterar din prestanda. Dessa ECTS-poäng är internationellt jämförbara och givetvis erkända.

specialisering

Under femte och sjätte terminen väljer du dina tre inriktningar på 30 ECTS. För att göra detta bestämmer du dig för en specialisering från olika områden. Några exempel på specialiseringar är:

  • Tillämpad hälspsykologi
  • Arbetshälsohantering
  • Fitness och sporthantering
  • sjukhusledningen
  • Social- och hälsopolitik

Ackrediterad examen

Alla nuvarande kurser på IUBH är ackrediterade av FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation).
Ackreditering beviljas endast om innehållet och strukturen i ett studieprogram uppfyller alla kvalitativa krav.

FIBAA är en typ av TÜV för akademisk utbildning som kontrollerar kvaliteten på kandidatexamen och masterkurser på uppdrag av ackrediteringsrådet. Ackrediteringen förnyas vart femte (första ackreditering) eller sju (re-ackreditering) år - en garanti för kvaliteten på vår undervisning.
FIBAA tilldelar sitt premiumsäl för kurser av exceptionell kvalitet. Fem kurser på IUBH har redan tilldelats detta speciella sigill. IUBH är ett av de ledande universiteten i Tyskland med fem eller fler premiumsälar.

Din framtida karriär inom vården

Som hälsovårdare är planering, kontroll och övervakning av vårdverksamheten, som kliniker eller försäkringsbolag, en del av ditt jobb. Du arbetar för att öka acceptansen av förebyggande och god hälsa i samhället och att ge människor möjlighet att påverka och bibehålla sin hälsa. Samtidigt håller du alltid koll på affärsfaktorerna.

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

Mit unserem IUBH Fernstudium bieten wir Studierenden die Möglichkeit, sich flexibel und praxisorientiert auf ihren Karrierestart vorzubereiten.

Mit unserem IUBH Fernstudium bieten wir Studierenden die Möglichkeit, sich flexibel und praxisorientiert auf ihren Karrierestart vorzubereiten. Läs mindre