Ba (heders) i företagsledning (redovisning)

The Open University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Ba (heders) i företagsledning (redovisning)

The Open University

Vilka roller spelar revisorer i organisationer? Vilka typer av uppgifter jobbar de med och hur påverkar deras arbete och information de producerar dagliga beslut och aktiviteter i en organisation?

På denna specialistväg som är tillgänglig i vår BA (Hours) Business Management (Q91) grad, kommer du att utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på förvaltningen av företagsorganisationer och bygga specialkunskaper och färdigheter inom ekonomi och ledarskapsredovisning. Du kommer att vara utrustad med nödvändiga färdigheter att använda och tillämpa redovisningstekniker och -koncept på arbetsplatsen och få ackreditering av professionella redovisningsorgan för vissa delar av sina kvalifikationer.

Viktiga funktioner i kursen

 • Utvecklar din förståelse för näringslivets organisationer och deras centrala delar
 • Utvecklar din förmåga att tillämpa och utvärdera finansiell och ledningsbokföringsteknik och -koncept
 • Hjälper du relatera dina studier till din egen erfarenhet
 • Utrusta dig för ett brett utbud av sysselsättningsmöjligheter inom alla sektorer

Kursinnehåll

Denna grad har tre steg, vardera omfattar 120 högskolepoäng.

 • Du börjar steg 1 med en 60-kredit introduktionsverksamhet och ledningsmodul.
 • Därefter, för dina resterande 300 poäng, kombinerar du studien av företag och ledning med ekonomisk och administrativ redovisningspraxis och strategi, vilket ger dig grundläggande färdigheter som är tillämpliga på ett brett utbud av karriär inom företag och finans.

Ingångskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för att studera denna kvalifikation.

Inom BA (Hours) Business Management finns det möjlighet att studera en matematik modul. Huruvida den modulen är rätt för dig beror på din erfarenhet och självförtroende med matematiken.

Färdigheter för karriärutveckling

Den här kursen kommer att hjälpa dig att utveckla en bred uppsättning färdigheter som är av högt värde för arbetsgivare, inklusive förmågan att:

 • förstå viktiga affärsfunktioner som marknadsföring, mänskliga resurser, informationshantering, redovisning och ekonomi och verksamhet i sitt bredare organisatoriska och sociala sammanhang
 • sammanfatta motiverade argument och frågan om antaganden
 • sammanställa, analysera och kritiskt utvärdera information
 • förstå karaktären av ledarskapsförmåga och beteende inom organisationer
 • kommunicera effektivt, tydligt och noggrant med andra
 • använda IKT för att undersöka, identifiera och presentera information
 • hantera tid och ta ansvar för din egen personliga utveckling.

Karriär relevans

De kunskaper och färdigheter du kommer att utveckla genom att studera denna grad kommer att förse dig att följa ett antal karriärvägar, och är erkända av arbetsgivarna ha stort värde för arbete i förvaltning och verksamhet. En kvalifikation i företagsledningen kan leda till möjligheter inom ett brett spektrum av områden som:

 • mellersta och ledande befattningar inom alla sektorer
 • reklam och marknadsföring
 • bokföring
 • personalavdelning
 • bankverksamhet, inklusive investment banking
 • försäljning och detaljhandel
 • managementkonsult
 • affärsjournalistik
 • transport och logistik.
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
The Open University

Senast uppdaterad January 1, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
3 - 16 år
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - Milton Keynes, England
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Storbritannien - Milton Keynes, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan