Ba (heders) i företagsledning (innovation och företag)

The Open University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Ba (heders) i företagsledning (innovation och företag)

The Open University

Vilka roller spelar innovatörer och entreprenörer? Hur förhandlar du kreativa lösningar till "riktiga värld" problem? Vad ger ett övertygande nya satsningsförslag?

På denna specialistväg som är tillgänglig i vår BA (Hours) Business Management (Q91) grad kommer du att utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på förvaltningen av företagsorganisationer och en distinkt kombination av kompetens, kunskap och förståelse kring innovation, företagande och relaterade områden som kreativitet och design.

När du är klar kommer du att kunna tillämpa ditt lärande för att ta itu med ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och bedriva varierande karriärmöjligheter i tekniskt nystartade företag, sociala företag, företag och offentliga organisationer.

Viktiga funktioner i kursen

 • Undersöker och analyserar företagsledningens tvärvetenskapliga karaktär
 • Undersöker hur innovation och entreprenörskap fungerar i en mängd olika sammanhang
 • Har en stark tonvikt på kreativitet, designtänkande och att ta itu med stora samhällsutmaningar
 • Utrusta dig med en rad färdigheter som är värdefulla för ett brett spektrum av organisationer och för ditt eget innovativa och entreprenörskap

Observera att denna specialitet för närvarande endast är tillgänglig för invånare i Storbritannien, Irland och Västeuropa.

Ingångskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för att studera denna kvalifikation.

Inom BA (Hours) Business Management finns det möjlighet att studera en matematik modul. Huruvida den modulen är rätt för dig beror på din erfarenhet och självförtroende med matematiken.

Färdigheter för karriärutveckling

Den här kursen kommer att hjälpa dig att utveckla en bred uppsättning färdigheter som är av högt värde för arbetsgivare, inklusive förmågan att:

 • förstå viktiga affärsfunktioner som marknadsföring, mänskliga resurser, informationshantering, redovisning och ekonomi och verksamhet i sitt bredare organisatoriska och sociala sammanhang
 • sammanfatta motiverade argument och frågan om antaganden
 • sammanställa, analysera och kritiskt utvärdera information
 • förstå karaktären av ledarskapsförmåga och beteende inom organisationer
 • kommunicera effektivt, tydligt och noggrant med andra
 • använda IKT för att undersöka, identifiera och presentera information
 • hantera tid och ta ansvar för din egen personliga utveckling.

Karriär relevans

De kunskaper och färdigheter du kommer att utveckla genom att studera denna grad kommer att förse dig att följa ett antal karriärvägar, och är erkända av arbetsgivarna ha stort värde för arbete i förvaltning och verksamhet. En kvalifikation i företagsledningen kan leda till möjligheter inom ett brett spektrum av områden som:

 • mellersta och ledande befattningar inom alla sektorer
 • reklam och marknadsföring
 • bokföring
 • personalavdelning
 • bankverksamhet, inklusive investment banking
 • försäljning och detaljhandel
 • managementkonsult
 • affärsjournalistik
 • transport och logistik.
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
The Open University

Senast uppdaterad January 1, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
3 - 16 år
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - Milton Keynes, England
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Storbritannien - Milton Keynes, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan