1. Strategic Management Analysis 2. International Marketing 3. Marknadsföring Consultancy 4. Hållbar förvaltning Futures 5. Retail Marketing 6. Organisations Transformation i praktiken 7. Grundutbildning större projekt Efter ett framgångsrikt slutförande av detta steg, kommer eleverna att få den utökade magisterexamen i Business & Marketing Strategy, som utfärdas av Anglia Ruskin University Storbritannien.

LÄRANDEMÅL

  1. Identifiera och bedöma nyttan av viktiga numeriska, grafiska och statistiska indikatorer för verksamheten.
  2. Demonstrera hur olika kvantitativa indikatorer kan användas för att informera sin beslutsfattandet.
  3. Bedöma sätt att fördela resurser på olika ekonomiska enheter 4. Förstå de troliga konsekvenserna av olika typer av "marknadsmisslyckande" på verksamheten.
  4. Identifiera de viktigaste makroekonomiska variabler, förstå hur de mäts och vara medvetna om deras eventuella konsekvenser för verksamheten.
  5. Identifiera och förstå de makroekonomiska variabler.
  6. Applicera affärsprinciper till faktiska affärssituationer i samband med den verkliga världen.
Program undervisas på:
Engelska

Se 7 fler kurser från Global Impact Training And Higher Education »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Aug 2019
Duration
6 - 9 månader
Heltid
Pris
4,500 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum