Översikt

Syftet med AdvDip är att tillhandahålla både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom transportledning för potentiella studenter som för närvarande är mellanledare, eller strävar efter medelhantering för att tillämpa principerna för transportledning i deras arbetsmiljö.

Programmet gör det möjligt att utveckla kunskap och tillämpad kompetens relaterad till transportpolitik och lagstiftning, transportplanering och förvaltning, logistikprocesser och praxis, projektledning och transport och kostnadsberäkning.

Införandet av forskningsmetodik och ett forskningsprojekt samt en praktisk simuleringsmodul där studenterna kommer att behöva tillämpa sin förvärvade teoretiska kunskap om aktuella branschrelaterade utmaningar, ger studenterna möjlighet att balansera teori och praktik.

Utgångsnivån för AdvDip-programmet (Transportation Management) är anpassat till nivåns deskriptorer som anges på NQF Nivå 7, eftersom studenterna är skyldiga att tillämpa teoretisk kunskap på komplexa problem och att presentera en sådan applikation som ett välstrukturerat argument med användning av akademisk diskurs Varje modul i AdvDip (Transportation Management) -programmet bidrar till att uppnå nivå 7-nivåbeskrivningar eftersom studenter förväntas visa integrerad kunskap om centrala områden på ett eller flera områden:

  • Identifiera, analysera, utvärdera, kritiskt reflektera över och ta itu med komplexa problem; hantera processer i okända och rörliga sammanhang
  • Utveckla egna idéer och uttrycka dem genom att använda lämplig akademisk, professionell eller yrkesdiskurs

Krav

En sökande måste ha en relevant NQF nivå 6-kvalifikation med Transportation som specialisering. Alternativt måste en sökande ha slutfört UJ-överbryggningsprogrammet för att skriva in avancerad examen i transportledning.
Har en fråga? Email enquiries@online.uj.ac.za eller ring 0800 980 364 (gratis).
Anledningar att anmäla sig till ett UJ Online-program
Våra onlineprogram är noggrant utformade för att tjäna en ackrediterad universitetsutbildning möjlig för studenter från alla samhällsskikt.
Studenterna drar nytta av rigor och fakultetsinstruktion av ett traditionellt program som görs tillgängligt online.
  • Ingen resa krävs
  • 6 startdatum per år
  • Betala per modul
  • Fullt stöd
  • Arbeta och lär dig

Obligatoriska moduler - 128 högskolepoäng

Forskningsmetodik-Transport (16 hp)
Projektledning (16 hp)
Logistikprocesser och praktik (16 hp)
Transportverksamhet och kostnadsberäkning (16 hp)
Transportpolitik och lagstiftning (16 hp)
Transportplanering och förvaltning (16 hp)
Tillämpade transportprocesser och praktik (16 hp)
Transportforskningsprojekt (16 hp)
Program undervisas på:
Engelska

Se 6 fler kurser från University of Johannesburg »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Duration
16 månader
Pris
35,840 ZAR
AVGIFTER PER KREDIT - 2018: R 280
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum