Read the Official Description

Översikt

Syftet med AdvDip är att tillhandahålla både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom transportledning för potentiella studenter som för närvarande är mellanledare, eller strävar efter medelhantering för att tillämpa principerna för transportledning i deras arbetsmiljö.

Programmet gör det möjligt att utveckla kunskap och tillämpad kompetens relaterad till transportpolitik och lagstiftning, transportplanering och förvaltning, logistikprocesser och praxis, projektledning och transport och kostnadsberäkning.

Införandet av forskningsmetodik och ett forskningsprojekt samt en praktisk simuleringsmodul där studenterna kommer att behöva tillämpa sin förvärvade teoretiska kunskap om aktuella branschrelaterade utmaningar, ger studenterna möjlighet att balansera teori och praktik.

Utgångsnivån för AdvDip-programmet (Transportation Management) är anpassat till nivåns deskriptorer som anges på NQF Nivå 7, eftersom studenterna är skyldiga att tillämpa teoretisk kunskap på komplexa problem och att presentera en sådan applikation som ett välstrukturerat argument med användning av akademisk diskurs Varje modul i AdvDip (Transportation Management) -programmet bidrar till att uppnå nivå 7-nivåbeskrivningar eftersom studenter förväntas visa integrerad kunskap om centrala områden på ett eller flera områden:

  • Identifiera, analysera, utvärdera, kritiskt reflektera över och ta itu med komplexa problem; hantera processer i okända och rörliga sammanhang
  • Utveckla egna idéer och uttrycka dem genom att använda lämplig akademisk, professionell eller yrkesdiskurs

Krav

En sökande måste ha en relevant NQF nivå 6-kvalifikation med Transportation som specialisering. Alternativt måste en sökande ha slutfört UJ-överbryggningsprogrammet för att skriva in avancerad examen i transportledning.
Har en fråga? Email enquiries@online.uj.ac.za eller ring 0800 980 364 (gratis).
Anledningar att anmäla sig till ett UJ Online-program
Våra onlineprogram är noggrant utformade för att tjäna en ackrediterad universitetsutbildning möjlig för studenter från alla samhällsskikt.
Studenterna drar nytta av rigor och fakultetsinstruktion av ett traditionellt program som görs tillgängligt online.
  • Ingen resa krävs
  • 6 startdatum per år
  • Betala per modul
  • Fullt stöd
  • Arbeta och lär dig

Obligatoriska moduler - 128 högskolepoäng

Forskningsmetodik-Transport (16 hp)
Projektledning (16 hp)
Logistikprocesser och praktik (16 hp)
Transportverksamhet och kostnadsberäkning (16 hp)
Transportpolitik och lagstiftning (16 hp)
Transportplanering och förvaltning (16 hp)
Tillämpade transportprocesser och praktik (16 hp)
Transportforskningsprojekt (16 hp)
Program taught in:
Engelska

See 6 more programs offered by University of Johannesburg »

Last updated June 21, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Mar. 11, 2019
Juli 2019
Duration
16 månader
Pris
35,840 ZAR
AVGIFTER PER KREDIT - 2018: R 280
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 11, 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Juli 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline

Mar. 11, 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Juli 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Jan. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum