Read the Official Description

Online arabiska programmet är ett viktigt online-program och en vändpunkt i historien att undervisa arabiska till icke-modersmål.

Möta behoven hos undervisningen arabiska till icke-modersmål genom att tillhandahålla ett omfattande och integrerat online-program, presentera en avancerad pedagogisk läroplan med placering och standardiserade tester i det mest avancerade språkundervisningformatet.

2. Möt den ökande efterfrågan från talare av andra språk för att lära sig det arabiska språket.

3. Presentation arabiska till icke-modersmålare i sin moderna standard och funktionell form, med fokus på daglig användning.

4. Presentation av en integrerad, interaktiv och modern e-learning av arabiska till talare av andra språk.

Undervisningsnivåer

Undervisningen i detta program bygger på den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Program taught in:
Arabiska

See 1 more programs offered by Arabic-Online »

Denna kurs är Online
Startdatum
Contact school
Duration
980 Öppettider
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Contact school
Slutdatum
Application deadline

Contact school

Location
Application deadline
Slutdatum