Arabiska online

Allmänt

Programbeskrivning

Online arabiska programmet är ett viktigt online-program och en vändpunkt i historien att undervisa arabiska till icke-modersmål.

Möta behoven hos undervisningen arabiska till icke-modersmål genom att tillhandahålla ett omfattande och integrerat online-program, presentera en avancerad pedagogisk läroplan med placering och standardiserade tester i det mest avancerade språkundervisningformatet.

2. Möt den ökande efterfrågan från talare av andra språk för att lära sig det arabiska språket.

3. Presentation arabiska till icke-modersmålare i sin moderna standard och funktionell form, med fokus på daglig användning.

4. Presentation av en integrerad, interaktiv och modern e-learning av arabiska till talare av andra språk.

Undervisningsnivåer

Undervisningen i detta program bygger på den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Senast uppdaterad Dec 2017

Om skolan

Online Arabic Program is a vital online program and a turning point in the history of teaching Arabic to non-native speakers. The program is a new learning model offered by the Saudi Electronic Univer ... Läs mer

Online Arabic Program is a vital online program and a turning point in the history of teaching Arabic to non-native speakers. The program is a new learning model offered by the Saudi Electronic University to teach the Arabic language. Läs mindre
Saudiarabien online